Lista nauczycieli i personelu

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim  |  ul. Kościuszki 57  |  57-550 Stronie Śląskie  |  Tel: (74) 814 12 31  |  Email: spstronieslaskie(at)wp.pl 

20171010 122528

LISTA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
w roku szk. 2017/12018– stan na 01 października 2017 r

Lp

Nazwisko i imię nauczyciela

stopień
awansu
zawod.

wykształcenie

stanowiska/
specjalność

1.      

Ozga Małgorzata

D

wyż.mgr

Dyrektor

n-l j.polskiego

2.      

Balicka Marzena

D

wyż.mgr

Wicedyrektor

n-l wych.fizycznego

3.      

Balicki Marek

D

Wyż.mgr

n-l wych.fizycznego

4.      

Bałys Mirosław

D

wyż.mgr

historia, (u.wychowawczy

01.02.2017

Do 30.06.2018

5.      

Borecka Dagmara

M

Wyż.mgr

Edukacja wczesnoszkolna

6.      

Buraczyńska Małgorzata

D

wyż.mgr

matematyka

7.      

Drebschok Renata

M

wyż.mgr

Świetlica

Urlop zdrowotny do

28 stycznia 2019

8. 

 Dumańska Aleksandra

 M

 wyż.mgr

 Pedagog szkolny

9.      

Grzybowski Jarosław

D

wyż.mgr

Katecheta

10.  

Górecka   Urszula

D

wyż.mgr

Edukacja wczesnoszkolna

11.  

Jezierska Dorota

D

wyż.mgr

plastyka, muzyka
informatyka

12.  

Jezierska Małgorzata 

M

Wyż.mgr

Wychowawca świetlicy

13.  

Kozłowska Ewa

D

wyż.mgr

Edukacja wczesnoszkolna

14.  

Kulbicka Halina

D

wyż.mgr

Edukacja wczesnoszkolna

15.  

Kuźmińska Joanna

K

Wyż. mgr

Nauczyciel j. angielskiego

16.  

Madejczyk Sylwia

D

wyż.mgr

Katecheza

17.  

Michorczyk Agata 

M

licencjat

j. polski 

18.  

Młynarczyk Adrian

D

wyż.mgr

Nauczyciel wf

19.  

Mrozek Anita

D

wyż.mgr

Edukacja wczesnoszkolna

20.  

Oostenbrink Anetta

D

wyż.mgr

Edukacja wczesnoszkolna 

21.  

Pruchnicka  Elżbieta

D

Wyż.mgr

Język polski

22.  

Rakoczy Dorota

K

wyż.mgr

j. angielski

urlop zdrowotny od 29.01.2018 r.

do 28.01.2019

23.  

Sokołowska Małgorzata

D

wyż.mgr

matematyka

24.  

Staśko Jadwiga

D

wyż.mgr

Technika
informatyka

25.  

Stercuła Agnieszka

K

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

 j.angielski

26.  

Wądrzyk Elżbieta

D

wyż.mgr

Edukacja wczesnoszkolna

27.  

Wołoszyn Sylwia

K

Wyż.mgr

Nauczyciel bibliotekarz

28.  

Zimna Maria

D

wyż.mgr

Przyroda 

29.  

Godziejewicz Piotr
8/18

 K

 Wyż.mgr

 Rehabilitant

30.  

Jaworek Dorota 8/18

D

Wyż.mgr

Nauczyciel biologii,chemii

31.  

Konik Ewa  10/18

K

Wyż mgr

Nauczyciel historii

32.  

Soroko Aneta

12/18

K

Wyż.mgr

Nauczyciel j.niemieckiego

33.  

Śmiłowska Barbara

7/18

D

Wyż. mgr

Nauczyciel j. polskiego

34.  

Waszak Elżbieta  8/18

D

Wyż.mgr

Nauczyciel historii

35.  

Jasionowska Joanna

3/18

D

Wyż.mgr

Nauczyciel matematyki

36.  

Maczkowska Anna

3/18

D

Wyż.mgr

Nauczyciel geografii

37.  

Szpak-Ofierska Bożena   6/18

M

Wyż.mgr

Nauczyciel j.angielskiego

38.  

Smiertka Dorota

K

Wyż.mgr

świetlica

LISTA PRACOWNIKÓW  OBSŁUGI I ADMINISTRACJI  ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ

  1. BUKAŃSKA LUCYNA sprzątaczka
  2. STEFANIAK EWA sprzątaczka
  3. SZAFRAŃSKA GENOWEGA sprzątaczka
  4. ROGOZIŃSKA BOGUSŁAWA sprzątaczka
  5. ZIĘBA JAN konserwator
  6. Krajewska Genowefa Gł. księgowa
  7. Wierzbicka Anna St. referent
  8. Maziarek Małgorzata opiekun dzieci dowożonych do szkół(Długopole, Kłodzko) 
  9. Wrzecioniarz Mikołaj kierowca