Konkursy dla uczniów
images/100_lat_n.jpg

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim  |  ul. Kościuszki 57  |  57-550 Stronie Śląskie  |  Tel: (74) 814 12 31  |  Email: spstronieslaskie(at)wp.pl 

Ważne informacje

Dla rodziców

Wykaz podręczników i ćwiczeń
Przejdź

Nasza kadra

Nasza kadra

Wykaz nauczycieli i personelu
Przejdź

Rada rodziców

Rada rodziców

Działania rady rodziców
Przejdź

Samorząd uczniowski

SU

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Przejdź

REGULAMIN MIĘDZYGMINNEGO KONKURSU
SZKOLNEGO POETY
POD NAZWĄ
„Krótki wiersz o świętach wielkanocnych”

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna w Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim. Adres organizatora: Szkoła Podstawowa ul. Kościuszki 57, 57-550 Stronie Śląskie tel. 74 8 141 231 Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest osoba dysponująca tym regulaminem lub Sylwia Wołoszyn 692 696 403

1. Cele konkursu:

 • Rozwijanie zdolności pisarskich.
 • Zainteresowanie dzieci poezją.
 • Zachęcanie dzieci i młodzież do publikowania literackiej twórczości.
 • Wspieranie działań twórczych dzieci.

2. Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 4-18 lat.
 • Autorskie wiersze (uczeń potwierdza swoim imieniem i nazwiskiem, że jest twórcą prezentowanej formy literackiej).
 • Wiersze należy wysłać wydrukowane wraz z załączonym formularzem zgłoszeniowym w kopercie na adres organizatora, a także e-mail’em
  z tytułem konkursu „Krótki wiersz o świętach wielkanocnych”. Obowiązują dwie formy wysyłki:
  • elektronicznej, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • papierowej, na adres Szkoła Podstawowa ul. Kościuszki 57, 55-550 Stronie Śląskie lub przekazać bezpośrednio do specjalnie przygotowanej skrzynki „pocztowej” przy bibliotece w Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim adres j.w.
 • Wiersze należy wysłać do 16 marca 2018r., liczy się data wpływu do Organizatora.
 • Komisję konkursową powołuje organizator. W jej skład wchodzi pięciu nauczycieli: Sylwia Wołoszyn – nauczyciel bibliotekarz, Małgorzata Ozga – nauczyciel polonista, Elżbieta Pruchnicka- nauczyciel polonista, Agata Michorczyk- nauczyciel polonista, Barbara Śmiłowska- nauczyciel polonista. Decyzja komisji jest niepodważalna.
 • Kryteria oceny: skala 1-5 w 9 kategoriach: zgodność z tematem, reguła wiersza, zwięzłość, zrozumiałość, sposób uchwycenia tematu, walory literackie, poprawność językowa, oryginalność, wartość artystyczna.
 • Konkurs na podstawie decyzji Komisji w składzie Grona Nauczycielskiego, zostanie rozstrzygnięty do dnia 22 marca 2018r. z przydzieleniem trzech nagród:
  • I miejsce bon wartości 100 zł. realizowany w Galerii Artystycznej ul. Cienista 3a w Lądku Zdroju,
  • II miejsce bon wartości 70 zł. realizowany w Galerii j.w.,
  • III miejsce bon wartości 50 zł. realizowany w Galerii j.w.
 • Warunkiem przystąpienia ucznia do konkursu jest wypełnienie i złożenie formularza zgłoszenia oraz wyrażenie zgody rodzica lub prawnego opiekuna dziecka przystępującego do konkursu na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestniczenia w konkursie

Przekazano do informacji: Szkoła Podstawowa w Stroniu Śl., Lądku- Zdroju, Trzebieszowicach, Ołdrzychowicach Kł., Żelaźnie, Krosnowicach Kł., a także Zespół Szkół Stronie Śl., Gimnazjum Lądek- Zdrój, Przedszkola- Stronie Śl., Lądek-Zdrój.

Formularz zgłoszeniowy

poeta1      poeta2