Konkursy dla uczniów
images/100_lat_n.jpg

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim  |  ul. Kościuszki 57  |  57-550 Stronie Śląskie  |  Tel: (74) 814 12 31  |  Email: spstronieslaskie(at)wp.pl 

Ważne informacje

Dla rodziców

Wykaz podręczników i ćwiczeń
Przejdź

Nasza kadra

Nasza kadra

Wykaz nauczycieli i personelu
Przejdź

Rada rodziców

Rada rodziców

Działania rady rodziców
Przejdź

Samorząd uczniowski

SU

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Przejdź

„Niesamowite opowieści z parków krajobrazowych Dolnego Śląska”

1. Praca konkursowa to opowiadanie na temat jednego z 12 parków krajobrazowych Dolnego Śląska opatrzone jedną ilustracją własnoręcznie wykonaną.

2. Tematyka prac musi być związana z przyrodą, wartościami kulturowymi i krajobrazowymi jednego z 12 parków krajobrazowych Dolnego Śląska. (Ciekawa przygoda mająca miejsce na terenie parku, mogą być wplecione wątki historyczne związane z danym parkiem, elementy charakterystyczne dla danego miejsca).

3. Wymagania techniczne do wykonania pracy konkursowej:
• objętość opowiadania nie może przekraczać 4 stron tekstu pisanego czcionką rozmiaru 12 Times New Roman, odstępy między liniami 1,5 wiersza;
• ilustrację można wykonać kredkami ołówkowymi, świecowymi, ołówkiem, pisakiem, flamastrem, farbami, wielkość A4.
4. Do prac należy dołączyć czytelnie i prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia - do pobrania u p. M. Zimnej

5. Na każdej pracy należy umieścić:
• imię i nazwisko oraz wiek autora
• adres szkoły i klasę
• imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego została wykonana praca
• dane telefoniczne/mailowe nauczyciela

ZGŁOSZENIA do 13.09.2018r.
WYKONANIE PRAC do 12.11.2018r.