Aktualności
images/100_lat_n.jpg

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim  |  ul. Kościuszki 57  |  57-550 Stronie Śląskie  |  Tel: (74) 814 12 31  |  Email: spstronieslaskie(at)wp.pl 

Ważne informacje

Dla rodziców

Wykaz podręczników i ćwiczeń
Przejdź

Nasza kadra

Nasza kadra

Wykaz nauczycieli i personelu
Przejdź

Rada rodziców

Rada rodziców

Działania rady rodziców
Przejdź

Samorząd uczniowski

SU

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Przejdź

dofinansowanie
Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne
niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach
podstawowych 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018
w kwocie 9578,00 na zakup pomocy dydaktycznych do fizyki, biologii, chemii i geografii.