Aktualności
images/100_lat_n.jpg

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim  |  ul. Kościuszki 57  |  57-550 Stronie Śląskie  |  Tel: (74) 814 12 31  |  Email: spstronieslaskie(at)wp.pl 

Ważne informacje

Dla rodziców

Wykaz podręczników i ćwiczeń
Przejdź

Nasza kadra

Nasza kadra

Wykaz nauczycieli i personelu
Przejdź

Rada rodziców

Rada rodziców

Działania rady rodziców
Przejdź

Samorząd uczniowski

SU

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Przejdź

„Aktywna tablica” to program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019. W ramach programu otrzymaliśmy trzy interaktywne monitory dotykowe „60 cali” na łączną kwotę 17 tys. 500 zł (14 tys. dofinansowanie MEN, 3500 tys. wkład własny gminy Stronie Śląskie). Monitory dzięki pomocy finasowej Rady Rodziców zostały podłączone do Internetu. Wzbudzają duże zainteresowanie wśród nauczycieli i uczniów. W roku szkolnym 2018/2019 zostaną przeprowadzone lekcje otwarte z wykorzystaniem monitorów dla wszystkich nauczycieli naszej szkoły. Szkolnym koordynatorem programu został Pan Jarosław Grzybowski a pomagają mu: Pan Krystian Ziobro, Panie: Małgorzata Wijatyk i Magdalena Janica.