Co się dzieje
images/100_lat_n.jpg

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim  |  ul. Kościuszki 57  |  57-550 Stronie Śląskie  |  Tel: (74) 814 12 31  |  Email: spstronieslaskie(at)wp.pl 

Nasi uczniowie wraz z uczniami Zespołu Szkół Samorządowych brali udział w próbie bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą ilość osób. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i pomoc. Szkolni koordynatorzy: Elżbieta Waszak i Jarosław Grzybowski.