Co się dzieje
images/100_lat_n.jpg

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim  |  ul. Kościuszki 57  |  57-550 Stronie Śląskie  |  Tel: (74) 814 12 31  |  Email: spstronieslaskie(at)wp.pl 

W klasie IIb na zajęciach z edukacji informatycznej uczniowie korzystali z tablicy interaktywnej.
Pierwsze zajęcia wzbudziły u uczniów duże zainteresowanie i zaangażowanie.
Trening manualny – poprzez rysowanie kształtów, wypełnianie kolorami, wzorami, ćwiczenia w pisaniu
wykorzystując tablicę w linię i w kratkę, to podstawowe umiejętności z jakimi uczniowie mieli okazję się zapoznać.