Lista nauczycieli i personelu

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim  |  ul. Kościuszki 57  |  57-550 Stronie Śląskie  |  Tel: (74) 814 12 31  |  Email: spstronieslaskie(at)wp.pl 

Bezpieczeństwo pieszych na drodze zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest znajomość zasad i przepisów ruchu drogowego oraz stosowanie ich życiu codziennym. Najlepszym ich utrwalaniem jest działanie w praktyce, a jeszcze lepszym, gdy są wykonywane pod okiem fachowców. Dlatego uczniowie klas młodszych skorzystali z praktycznych zajęć przechodzenia przez ulicę pod nadzorem funkcjonariusza Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim p. Wojciecha Ziobry i starszego aspiranta Marcina Wdowiaka z Posterunku Policji w Stroniu Śląskim. Po zakończonych zajęciach wszyscy uczniowie otrzymali odblaski z Niestraszakiem ufundowane przez PZU.