Co się dzieje
images/100_lat_n.jpg

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim  |  ul. Kościuszki 57  |  57-550 Stronie Śląskie  |  Tel: (74) 814 12 31  |  Email: spstronieslaskie(at)wp.pl 

Z Internetu korzysta coraz więcej młodszych dzieci. Wraz z rozszerzającym się dostępem do technologii, zwiększa się skala zagrożeń, które mają wpływ na funkcjonowanie dzieci.Młody użytkownik Internetu nie zdaje sobie sprawy ze skali zagrożeń, dlatego powinien poznać zasady bezpiecznego poruszania się w sieci.
Na podstawie opracowanego scenariusza, wychowawcy klas I-III przeprowadzili zajęcia pt.: "Bezpieczny w Sieci". Celem zajęć było kształtowanie postawy bezpiecznego użytkownika Internetu, nabywanie umiejętności zachowania się w krytycznej sytuacji oraz poznawanie zagrożeń jakie niesie Internet. Kolejnym etapem działań było wykonanie gazetki "Bezpieczny w Sieci", na której zamieszczono ważne informacje dla uczniów oraz rady dla rodziców i linki do przydatnych stron. Została zorganizowana wystawa prac plastycznych "Przyjaciele z Sieci".