Co się dzieje
images/100_lat_n.jpg

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim  |  ul. Kościuszki 57  |  57-550 Stronie Śląskie  |  Tel: (74) 814 12 31  |  Email: spstronieslaskie(at)wp.pl 

19.02.2019r. W Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Ślaskim odbył się II-gi etap XIV Powiatowego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu i Pomocy Przedlekarskiej. Do konkursu przystąpiło 14 uczniów klas V. Rozwiązywali test jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań. Komisja egzaminacyjna w składzie: 

  • Jarosław Grzybowski
  • Jadwiga Staśko
  • Maria Zimna

zakwalifikowała do III etapu następujących uczniów:

  • Z. KOBIAŁKA,
  • M. GANCARZ,
  • Z. SŁAWIK,
  • J. GRZELAK,
  • D. ŚMIŁOWSKA,
  • A. BRYK

Gratulujemy.
Uwaga:
Laureaci w dwuosobowych zespołach ułożą krzyżówkę z hasłem PROFILAKTYKA.
Pytania do krzyżówki mają dotyczyć zdrowia i pomocy przedlekarskiej (umieszczone obok diagramu); format A3 – termnin oddania 31 marca 2019r.

III-ci etap konkursu odbędzie się 05.04.2019r. Uczniowie w dwuosobowych zespołach będą wykonywać ćwiczenia praktyczne z pierwszej pomocy.