Aktualności
images/100_lat_n.jpg

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim  |  ul. Kościuszki 57  |  57-550 Stronie Śląskie  |  Tel: (74) 814 12 31  |  Email: spstronieslaskie(at)wp.pl 

Ważne informacje

Dla rodziców

Wykaz podręczników i ćwiczeń
Przejdź

Nasza kadra

Nasza kadra

Wykaz nauczycieli i personelu
Przejdź

Rada rodziców

Rada rodziców

Działania rady rodziców
Przejdź

Samorząd uczniowski

SU

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Przejdź

 KONKURS FOTOGRAFICZNY dla klas VI-VIII

pt. „MÓJ ULUBIONY PARK PRZYPAŁACOWY WIOSNĄ”

 

 1. Za pracę konkursową będą uznane fotografie wykonane wiosną w kompleksach pałacowoparkowych położonych na terenie parków krajobrazowych województwa dolnośląskiego, zarządzanych przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu (informacje na stronie: www.dzpk.pl). Zdjęcia mogą przedstawiać krajobrazy, jak i mniejsze fragmenty parków przypałacowych, w takim ujęciu, aby nie było wątpliwości, że zdjęcie zostało wykonane w kompleksie pałacowo–parkowym. Kryterium wyboru kompleksu powinno być niezależne od stanu, w jakim znajduje się kompleks pałacowo-parkowy.

 

 1. Wymagania techniczne dla nadsyłanych prac:

  – każdy uczestnik może przesłać najwyżej dwa zdjęcia – zdjęcia powinny być wykonane w technice cyfrowej, zapisane w formacie tiff lub jpg, bez kompresji, z rozdzielczością przynajmniej 5 megapikseli

  – dopuszczalna jest minimalna obróbka graficzna, nie zmieniająca jednak w znacznym stopniu oryginalnej fotografii, zdjęcia po zbyt dużych zmianach zostaną odrzucone – zdjęcia powinny zostać umieszczone na nośniku cyfrowym (płyta, USB)

  -W osobnym katalogu na nośniku cyfrowym muszą się znaleźć dokładne dane autora:

  imię i nazwisko, wiek autora, adres zamieszkania ; adres szkoły i klasa, imię i nazwisko nauczyciela – koordynatora konkursu na terenie szkoły, dane telefoniczne i adres poczty elektronicznej szkoły oraz wykaz zdjęć .

  - Wykaz powinien zawierać tytuł fotografii oraz nazwy plików fotografii. Nazwy należy utworzyć wyłącznie z użyciem znaków łacińskich w następujący sposób: inicjał imienia i nazwisko, skrót nazwy parku krajobrazowego, nazwa miejscowości lub miejsca, data w formacie DDMMRRRR i numer zdjęcia (1 lub 2), poszczególne człony nazwy powinny zostać oddzielone znakiem podkreślenia, np.: J_Kowalski_PKDolinyBobru_Maciejowiec_01032019_1 B_Wisniewska_KsiazanskiPK_ZamekKsiaz_01032019_2 8.

  -Uczestnicy zgłaszają wyłącznie zdjęcia wykonane samodzielnie, do których posiadają prawa autorskie, wcześniej niepublikowane i nie przedstawiane w innych konkursach

  - Do pracy należy dołączyć czytelnie i prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia (dostępna poniżej))

  Kartę zgłoszenia i pracę konkursową należy przesłać/dostarczyć do 30 kwietnia 2019r

  do p.Marii Zimnej

KARTA ZGŁOSZENIA