Co się dzieje
images/100_lat_n.jpg

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim  |  ul. Kościuszki 57  |  57-550 Stronie Śląskie  |  Tel: (74) 814 12 31  |  Email: spstronieslaskie(at)wp.pl 

W dniu 23 marca 20189r. w Nowej Rudzie odbył się etap powiatowy

 Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

Uczniowie Szkoły Podstawowej startowali w dwóch grupach:

I - uczniowie klas IV- VI   Dominik Sokołowski, Wojciech Raś, Marcin Mróz, Dawid Frodyma

II – uczniowie kl. VII- VIII i Gimnazjum   Paweł Roszczypała

Po testach, trzech zawodników z każdej grupy, uczestniczyło w finale składającym się z części ustnej i zadania praktycznego.

Reprezentant Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śl.

Paweł Roszczypała zajął I miejsce w etapie powiatowym

 i 24 kwietnia będzie startował w etapie wojewódzkim Turnieju.

 Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

W ramach przygotowań do Turnieju uczniowie uczestniczyli w zajęciach w remizie OSP w Stroniu Śl.. Dziękujemy strażakom: Wojciechowi Wosiowi, Krzysztofowi Sokołowskiemu,

 a szczególnie  Grzegorzowi Derwińskiemu  za pomoc, cierpliwość i zaangażowanie .

Jadwiga Staśko