Aktualności
images/100_lat_n.jpg

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim  |  ul. Kościuszki 57  |  57-550 Stronie Śląskie  |  Tel: (74) 814 12 31  |  Email: spstronieslaskie(at)wp.pl 

Ważne informacje

Dla rodziców

Wykaz podręczników i ćwiczeń
Przejdź

Nasza kadra

Nasza kadra

Wykaz nauczycieli i personelu
Przejdź

Rada rodziców

Rada rodziców

Działania rady rodziców
Przejdź

Samorząd uczniowski

SU

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Przejdź

PRZEDSTAWICIELE KLAS:
I A - ALEKSANDRA CHMIELEWSKA
I B - KATARZYNA AŁABUSZEW
II A - JUSTYNA PAWEŁKA
III A - EWA SOKOŁOWSKA
III C - MARCIN ADAMCZYK
III D - ALEKSANDRA ŻUROWSKA
IV A - BEATA BREJNA
IV B - JADWIGA SZATAN
IV C - STANISŁAWA STERCUŁA
IV D - EWA KRAWIEC
V A - OLGA EZERYŃSKA
V B - AGNIESZKA GĄSIOREK
VI A - ANNA SZUMSKA
VI B - RYSZARD LAUDACKI
VI C - URSZULA NUCKOWSKA
VII A - KAZIMIERA JASIK
VII B - PATRYCJA NOWACKA

ZARZĄD RADY RODZICÓW:
PRZEWODNICZĄCA - K. Jasik
ZASTĘPCA - U.Nuckowska
SEKRETARZ - A. Szumska
SKARBNIK - A. Żurowska