Organizacja roku szkolnego 2017/18
images/100_lat_n.jpg

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim  |  ul. Kościuszki 57  |  57-550 Stronie Śląskie  |  Tel: (74) 814 12 31  |  Email: spstronieslaskie(at)wp.pl 

Ważne informacje

Dla rodziców

Wykaz podręczników i ćwiczeń
Przejdź

Nasza kadra

Nasza kadra

Wykaz nauczycieli i personelu
Przejdź

Rada rodziców

Rada rodziców

Działania rady rodziców
Przejdź

Samorząd uczniowski

SU

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Przejdź
 • 04.09.2017- uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
 • 14.09.2017 -godz.15.00-zapoznanie nauczycieli z Planem Nadzoru Pedagogicznego
                                          omówienie Planu Nadzoru, zatwierdzenie programów, harmonogramów,
 • 18.09.2017- posiedzenie Rady Rodziców godz. 16.00, nast. wg harmonogramu
 • do 15.09.2017- pierwsze zebrania z rodzicami w klasach
 • 10. 2017 apel DEN IV-VII
 • 13.10.2017 Pasowanie na ucznia, apel DEN I-III
 • 17.10.2017  Rada Pedagogiczna szkoleniowa Praca z dzieckiem niepełnosprawnym- w ramach  projektu „Cztery żywioły (…), Diagnoza przedmiotowa g. 15.00
 • 18.10. 2017- Warsztat dla Rodziców uczniów niepełnosprawnych „Praca z dzieckiem niepełnosprawnym”- w ramach projektu „Cztery żywioły (…), Diagnoza przedmiotowa godz. 15.00
 • 23.10. 2017 Otwarty Poniedziałek
                      Zebrania z rodzicami 15.00- 16.00, Otwarty Poniedziałek 16.00-18.00
 • 10.11.2017 (pt)- Święto Odzyskania Niepodległości- apel
 • 17.11.2017 – Dzień Wolny 50- lecie szkoły, opieka świelicowa
 • 22.11. 2017 Rada Pedagogiczna szkoleniowa „Praca z dzieckiem niepełnosprawnym”- w ramach  projektu „Cztery żywioły (…) g. 15.00
 • 21.11. 2017- Warsztat dla Rodziców uczniów niepełnosprawnych „Praca z dzieckiem niepełnosprawnym”- w ramach projektu „Cztery żywioły (…)godz. 15.30
 • 14.12.2017 Otwarty Poniedziałek- zebrania z rodzicami 15.00- 15.30, pogadanka dla rodziców 15.30- 16.00, otwarty poniedziałek 16.00-18.00
 • 07.12.2017 godz. 15.00 - Rada Pedagogiczna szkoleniowa, warsztatowa GWO „Pomóc uczniowi- pomóc sobie”,.           
 • 22.12.2017-( pt) Dzień wolny od zajęć dydaktycznych Wigilia szkolna/ opieka świetlicowa
 • 23.12.2017 - 01.01. 2018- przerwa świąteczna (z opieką świetlicową./27. 12/ 28. 12/ 29.12 )
 • Do 18.12.2017- poinformowanie rodziców i uczniów o zagrożeniach za I semestr
 • Do 02.01.2018 - wystawianie ocen za I semestr– ostateczny termin długopisem
 • 09.01.2018 - Rada Klasyfikacyjna godz. 15.00
 • 12.01.2018 piątek - Rada Analityczna godz. 15.00
 • 12.01.2018 -Zakończenie I semestru
 • 13.01.2018- 28. 01. 2018- ferie zimowe 2018
 • 29.01.2018 – rozpoczęcie II semestru
 • 15.02.2018 Rada Pedagogiczna szkoleniowa „Nowa Podstawa Programowa” godz. 15.00
 • 05.03.2018- zebrania z rodzicami 15.00- 16.00, otwarty poniedziałek 16.00-18.00
 • 20.03.2018 Rada Pedagogiczna WDN g.15.00
 • 21.03.2018 ( śr) PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY- projektowy/ wg planu lekcji
 • 29.03 - 03.04. 2018 - przerwa wiosenna
 • 19.04.2018- Rada Pedagogiczna szkoleniowa, WDN godz. 15.00
 • 30.04.2018 ( pon)- Dzień wolny od zajęć ( opieka świetlicowa)
 • 01.05.2018 ( wt)- Święto Pracy, dzień wolny
 • 02.05.2018 ( śr)  dzień wolny od zajęć (opieka świetlicowa)
 • 03.05.2018 (czw.)– Dzień 3 maja- dzień wolny od zajęć
 • 04.05.2018 ( pt)- dzień wolny od zajęć ( opieka świetlicowa)-
 • 16.05.2018 - Rada Pedagogiczna szkoleniowa, Ewaluacja wewnętrzna, prezentacja- problemy i sprawy bieżące problemy wychowawcze w klasach g.15.00
 • 21.05.2018 2018 - zebrania z rodzicami 15.00-16.00, otwarty poniedziałek 16.00-18.00
 • 31.05.2018 Boże Ciało / dzień wolny
 • 01.06.2018 ( pt)- Rajd Bocian Biały/ dzień wolny od zajęć dydaktycznych/ opieka świetlicowa
 • Do 05.06.2018  poinformowanie rodziców i uczniów o zagrożeniach
 • 12.06.2018 ostateczny termin wystawiania ocen za II semestr długopisem
 • 19.06.2018 godz. 15.00- Rada Klasyfikacyjna
 • 22.06.2018 godz. 13.00  Rada Analityczna
 • 22.06.2018- zakończenie roku szkolnego 2017/2018
                       godz. 9.00 I-III. godz. 11.00 IV-VII
 • 23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r. WAKACJE