Projekty i programy
images/100_lat_n.jpg

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim  |  ul. Kościuszki 57  |  57-550 Stronie Śląskie  |  Tel: (74) 814 12 31  |  Email: spstronieslaskie(at)wp.pl 

Ważne informacje

Dla rodziców

Wykaz podręczników i ćwiczeń
Przejdź

Nasza kadra

Nasza kadra

Wykaz nauczycieli i personelu
Przejdź

Rada rodziców

Rada rodziców

Działania rady rodziców
Przejdź

Samorząd uczniowski

SU

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Przejdź

Główny Urząd Statystyczny przeprowadza w naszej szkole zajęcia pt. „Ile lat ma Guś”.
Cele ogólne zajęć:

 • utwalenie zdobytej wiedzy statystycznej,
 • wprowadzenie nowych pojęć statystycznych,
 • zapoznanie uczniów z nowymi formami prezentacji danych w formie graficznej.

Cele szczegółowe:

 • uczeń zna dominaty i średniej arytmetycznej, potrafi wskazać te wartosci wśród badanej zbiorowości,
 • uczeń potrafi przedstawić dane statystyczne w formie graficznej 9na wykresie),
 • uczeń zna podstawowe etapy badania statystycznego.

Pojęcia statyczne występujące w zajęciach:

 • wykres liniowy,
 • wyznaczanie wartosci minimalnej I maksymalnej,
 • dominata,
 • średnia arytmetyczna,
 • wykres słupkowy,
 • piramida wieku.