Podziękowania

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim  |  ul. Kościuszki 57  |  57-550 Stronie Śląskie  |  Tel: (74) 814 12 31  |  Email: spstronieslaskie(at)wp.pl 

WIZYTA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRONIU SLĄSKIM
W REMIZIE STRAŻY POŻARNEJ

27 listopada 2017r. uczniowie klasy V „b” i IV „b” w ramach realizacji projektu: „Cztery żywioły: Woda, Ogień, Powietrze i Ziemia wokół nas” udały się do remizy strażackiej.

Celem wycieczki było przybliżenie dzieciom specyfiki zawodu strażaka, a także zapoznanie ich z podstawowymi elementami bezpieczeństwa podczas wypadków i pożarów.

Prowadzący spotkanie zaprezentował zebranym wozy strażackie, długie drabiny, a także specjalistyczny strój strażaka, który uczniowie mieli okazję bliżej obejrzeć, a także nałożyć hełm strażacki.

Każdy z uczestników miał możliwość potrzymania nożyc do cięcia blachy i zwiedzania wnętrza samochodu strażackiego, przez co mógł na chwilę stać się strażakiem.
Uczniowie powtórzyli numery telefonów alarmowych oraz ćwiczyli jak wezwać pomoc.

Dziękujemy p. Grzegorzowi Derwińskiemu za przekazane informacje.
Opiekunowie grupy: J. Grzybowski, M .Zimna, J. Stasko, E. Wadrzyk