Konkursy dla uczniów
images/100_lat_n.jpg

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim  |  ul. Kościuszki 57  |  57-550 Stronie Śląskie  |  Tel: (74) 814 12 31  |  Email: spstronieslaskie(at)wp.pl 

Ważne informacje

Dla rodziców

Wykaz podręczników i ćwiczeń
Przejdź

Nasza kadra

Nasza kadra

Wykaz nauczycieli i personelu
Przejdź

Rada rodziców

Rada rodziców

Działania rady rodziców
Przejdź

Samorząd uczniowski

SU

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Przejdź
UWAGA
 
Konkurs przyrodniczo-plastyczny dla klas I-VIII -Temat: „PORY ROKU W LESIE”
Format prac: A4, A3 lub praca przestrzenna
Technika: dowolna
Praca powinna zawierać metryczkę (na komputerze):
 
Imię i nazwisko:
Klasa:
Szkoła:
 
   Termin składania prac 05.04.2019r. kl.I-III –       p.Halina Kulbicka
                                                             kl. IV-VIII – p.Maria Zimna

konkurs koty 1

„Czy zima wciąż jest zimą - czyli zmiany klimatu w obiektywie”

WIĘCEJ

 

Konkurs skierowany jest dla uczniów klas V, VI, VII i VIII

Temat konkursu: „Geografia Polski- Wyżyny i kotliny Polski”
Test będzie składał się z 25 pytań jednokrotnego wyboru oraz 1 pytania otwartego.
Koszt- 9 zł-wpłacamy do 20.01.2019r. Do p.Marii Zimnej
Konkurs odbędzie się 14.03.2019r.

                      XVIII EDYCJA KONKURSU „POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI”

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W STRONIU ŚLĄSKIM

                                                          rok szkolny 2017/2018

Cele konkursu:

 1. Zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych Polski.
 2. Poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska.
 3. Zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami w ekosystemach.
 4. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt.
 5. Rozumienie i prawidłowe posługiwanie się pojęciami ekologicznymi.
 6. Nabywanie umiejętności posługiwania się kluczem do oznaczania gatunków.
 7. Rozwijanie umiejętności interpretowania mapy.
 8. Pobudzenie zainteresowania światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.
 9. Rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody.
 10. Motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu.
 11. Wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej uczniów.
 12. Integracja uczniów oraz wymiana doświadczeń między szkołami i służbami parków krajobrazowych.

16 listopada 2018r. uczniowie klas VII i VIII  (łącznie 91) ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte wzięli udział  w konkursie „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

Rozwiązywali test składający się z 25 pytań-10 z nich to pytania ogólne obejmujące wiedzę z zakresu biologii i geografii; 15 pytań dotyczyło Parków Krajobrazowych Województwa Dolnośląskiego.

Do kolejnego etapu zakwalifikowali się następujący uczniowie:

 JULIA ŁANUCHA, MARTA MADEJCZYK, ANGELINA DEMIRTAS,

 KAROL ZANKOWSKI.

Gratuluję-szkolny koordynator-Maria Zimna