Aktualności
images/100_lat_n.jpg

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim  |  ul. Kościuszki 57  |  57-550 Stronie Śląskie  |  Tel: (74) 814 12 31  |  Email: spstronieslaskie(at)wp.pl 

Ważne informacje

Dla rodziców

Wykaz podręczników i ćwiczeń
Przejdź

Nasza kadra

Nasza kadra

Wykaz nauczycieli i personelu
Przejdź

Rada rodziców

Rada rodziców

Działania rady rodziców
Przejdź

Samorząd uczniowski

SU

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Przejdź
Bardzo ważne egzamin po ósmej klasie!!!
Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 są dostępne https://www.cke.edu.pl/…/Info…/Informator_Czesc%20ogolna.pdf 
 
Poniżej podano informacje najważniejsze.
 
Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:
 
- uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
- uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej
- słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.
 
Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
- języka polskiego
- matematyki
- języka obcego nowożytnego.
 
Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Przebieg egzaminu ósmoklasisty. Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎ Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
- pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut 
( uczniowie wstawiają się o godzinie 8.00)
- drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut ( uczniowie wstawiają się o godzinie 8.00)
- trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.
( uczniowie wstawiają się o godzinie 8.00)

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎
Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

8

Zapraszamy klasy I-VIII do udziału w konkursie literackim i artystycznym "Okolica w literę ujęta"
Motyw przewodni : 700 lat Miasta Bystrzyca Kłodzka

Konkurs litacki

W dniu 13 marca 2019 r. odbyły się eliminacje szkolne Turnieju , których udział wzięło 11 uczniów klas V-VIII.

Eliminacje składały się z:

 1. Testu sprawdzającego wiedzę z przepisów prawa drogowego, przepisów dla pieszych i rowerzystów, znajomość znaków drogowych i pierwszej pomocy, zasad jazdy na skrzyżowaniach
 2. Jazdy rowerem po torze sprawnościowym złożonym z 6 przeszkód

Wyniki  etapu szkolnego

Imię i nazwisko

Test ogólny

25 p.

jazda

miejsce

Dawid Kubowicz

19

-4

I m. chłopcy

Natalia Lasota

17

-21

I m. dziewczęta

Krzysztof Bober

17

-23

 

Jacek Okseniuk

17

-21

 

Zuzanna Urbaniak

19

-24

II m. dziewczęta

Milena Jesiołowska

17

-26

 

Marcin Mróz

11

-24

 

Wojciech Raś

17

-9

II m. chłopcy

Kacper Kołaczyk

18

-27

 

Łukasz Burek

16

-28

 

Szymon Milke

16

-15

 

Drużyna szkolna w składzie:

Dawid Kubowicz

Wojciech Raś

Natalia Lasota

Zuzanna Urbaniak

Będzie reprezentowała naszą szkołę w etapie powiatowym.

Zawodnicy rezerwowi:

Milena Jesiołowska, Szymon Milke

                                                    Szkolny organizator turnieju  Jadwiga Staśko

5 marca w Zieleńcu odbyły się Mistrzostwa Powiatu Kłodzkiego w Narciarstwie Alpejskim. Strońskie szkoły reprezentowało 8 uczniów: 7 z SP i 1 z ZSS. W Igrzyskach Dzieci najmłodsze dziewczęta (Pomykała H., Urbaniak Z., Ścisłowska M.) wygrały klasyfikację drużynową, a chłopcy (Gąsior J., Kawecki T., Ziobro J.) zdobyli brązowe medale:) Natomiast indywidualnie Zuzia Urbaniak zajęła 2 miejsce, a Tomek Kawecki był 3. W ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej rywalizowały siostry Figurskie - Oliwia (ZSS) zajęła 2 miejsce, a Jagoda (SP) była 6. Ze statuetkami, medalami i dyplomami zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do Stronia. Dodać należy, że cała ósemka to członkowie lokalnego klubu narciarskiego ULKS Czarna Góra. Dla wszystkich reprezentantów wielkie brawa i gratulacje!!
Podziękowania dla Rady Rodziców z SP, która pokryła koszty transportu na zawody oraz dla Pana Jacka Gąsiora, który pomógł mi "ogarnąć" drużynę:)

Opiekun reprezentacji szkół - Krystian Ziobro

 KONKURS FOTOGRAFICZNY dla klas VI-VIII

pt. „MÓJ ULUBIONY PARK PRZYPAŁACOWY WIOSNĄ”

 

 1. Za pracę konkursową będą uznane fotografie wykonane wiosną w kompleksach pałacowoparkowych położonych na terenie parków krajobrazowych województwa dolnośląskiego, zarządzanych przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu (informacje na stronie: www.dzpk.pl). Zdjęcia mogą przedstawiać krajobrazy, jak i mniejsze fragmenty parków przypałacowych, w takim ujęciu, aby nie było wątpliwości, że zdjęcie zostało wykonane w kompleksie pałacowo–parkowym. Kryterium wyboru kompleksu powinno być niezależne od stanu, w jakim znajduje się kompleks pałacowo-parkowy.

 

 1. Wymagania techniczne dla nadsyłanych prac:

  – każdy uczestnik może przesłać najwyżej dwa zdjęcia – zdjęcia powinny być wykonane w technice cyfrowej, zapisane w formacie tiff lub jpg, bez kompresji, z rozdzielczością przynajmniej 5 megapikseli

  – dopuszczalna jest minimalna obróbka graficzna, nie zmieniająca jednak w znacznym stopniu oryginalnej fotografii, zdjęcia po zbyt dużych zmianach zostaną odrzucone – zdjęcia powinny zostać umieszczone na nośniku cyfrowym (płyta, USB)

  -W osobnym katalogu na nośniku cyfrowym muszą się znaleźć dokładne dane autora:

  imię i nazwisko, wiek autora, adres zamieszkania ; adres szkoły i klasa, imię i nazwisko nauczyciela – koordynatora konkursu na terenie szkoły, dane telefoniczne i adres poczty elektronicznej szkoły oraz wykaz zdjęć .

  - Wykaz powinien zawierać tytuł fotografii oraz nazwy plików fotografii. Nazwy należy utworzyć wyłącznie z użyciem znaków łacińskich w następujący sposób: inicjał imienia i nazwisko, skrót nazwy parku krajobrazowego, nazwa miejscowości lub miejsca, data w formacie DDMMRRRR i numer zdjęcia (1 lub 2), poszczególne człony nazwy powinny zostać oddzielone znakiem podkreślenia, np.: J_Kowalski_PKDolinyBobru_Maciejowiec_01032019_1 B_Wisniewska_KsiazanskiPK_ZamekKsiaz_01032019_2 8.

  -Uczestnicy zgłaszają wyłącznie zdjęcia wykonane samodzielnie, do których posiadają prawa autorskie, wcześniej niepublikowane i nie przedstawiane w innych konkursach

  - Do pracy należy dołączyć czytelnie i prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia (dostępna poniżej))

  Kartę zgłoszenia i pracę konkursową należy przesłać/dostarczyć do 30 kwietnia 2019r

  do p.Marii Zimnej

KARTA ZGŁOSZENIA

 

konkurs marzanna

Zielona Szkoła Chorwacja 2019 A.Stercula II 1 1

pamperSzkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim już po raz trzeci za zgodą dyrekcji weźmie udział w zbiórce pod hasłem „Nie bądź sknera, kup pampera Wrocław”. Celem zbiórki będzie wsparcie Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska „Formuła Dobra” artykułami pierwszej potrzeby – środkami medycznymi i artykułami niezbędnymi do pielęgnacji najmłodszych pacjentów. Zbiórka rozpocznie się pod koniec lutego 2019 r. na terenie szkoły. Koordynatorami szkolnymi są: Anita Mrozek, Jarosław Grzybowski, Anna Wierzbicka. Prosimy wszystkich ludzi wielkiego serca o wsparcie inicjatywy produktami. Zbieramy:

 • Pieluchy (rozmiary 2, 3, 4, 5 6),
 • Pampersy SENI (rozmiar S, M),
 • Chusteczki higieniczne zwykłe i nawilżane,
 • Oliwki, kremy na odparzenia, mydła w płynie, szampony, 
 • Sudocrem , Octenisept  i inne dezynfekcyjne płyny,
 • Opatrunki, plastry w rolkach, plastry z opatrunkiem, gaziki włókninowe,
 • Chemię gospodarstwa domowego: ręczniki papierowe, proszki i płyny hipoalergiczne do prania, papier toaletowy, płyny do mycia naczyń, itp.