Aktualności
images/100_lat_n.jpg

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim  |  ul. Kościuszki 57  |  57-550 Stronie Śląskie  |  Tel: (74) 814 12 31  |  Email: spstronieslaskie(at)wp.pl 

Ważne informacje

Dla rodziców

Wykaz podręczników i ćwiczeń
Przejdź

Nasza kadra

Nasza kadra

Wykaz nauczycieli i personelu
Przejdź

Rada rodziców

Rada rodziców

Działania rady rodziców
Przejdź

Samorząd uczniowski

SU

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Przejdź

„Aktywna tablica” to program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019. W ramach programu otrzymaliśmy trzy interaktywne monitory dotykowe „60 cali” na łączną kwotę 17 tys. 500 zł (14 tys. dofinansowanie MEN, 3500 tys. wkład własny gminy Stronie Śląskie). Monitory dzięki pomocy finasowej Rady Rodziców zostały podłączone do Internetu. Wzbudzają duże zainteresowanie wśród nauczycieli i uczniów. W roku szkolnym 2018/2019 zostaną przeprowadzone lekcje otwarte z wykorzystaniem monitorów dla wszystkich nauczycieli naszej szkoły. Szkolnym koordynatorem programu został Pan Jarosław Grzybowski a pomagają mu: Pan Krystian Ziobro, Panie: Małgorzata Wijatyk i Magdalena Janica.

dofinansowanie
Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne
niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach
podstawowych 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018
w kwocie 9578,00 na zakup pomocy dydaktycznych do fizyki, biologii, chemii i geografii.

 

 

strona 01 10 2018

Rosnąca ilość  wytwarzanych odpadów przy równoczesnym braku ich unieszkodliwiania lub  zagospodarowania stała się jednym z głównych problemów środowiskowych, a  działania na rzecz ograniczania powstawania odpadów, racjonalnego ich  zagospodarowania i przetwarzania stały się palącą koniecznością. Bez  odpowiedniej wiedzy i stojącej za nią świadomości środowiskowej w  społeczeństwie nawet najlepiej opracowane zasady gospodarowania odpadami nie  będą mogły być efektywnie wprowadzane w życie. Każdy człowiek musi poczuć się  odpowiedzialny za wytwarzanie odpadów i sposoby ich unieszkodliwiania. Edukacja  ekologiczna wymaga dużej konsekwencji i wytrwałości. Nie można w niej  ograniczać się do jednorazowych akcji. Powinna być realizowana ciągle, aż do  momentu upowszechnienia się w społeczeństwie właściwych postaw. 

CELE ZBIÓRKI:

  • kształtowanie postaw wobec środowiska  i nawyków dzieci oraz młodzieży z nadzieją, że zmienią się przyzwyczajenia ich  rodziców,
  • uświadomienie potrzeby wprowadzenia  powszechnego recyklingu surowców wtórnych,
  • zaoszczędzenie wielu drzew, które  byłyby wycięte, gdyby nie było makulatury,
  • zmniejszenie kosztów produkcji nowego  papieru,
  • zapobieganie marnotrawstwu.

Harmonogram zbiórki:

Termin

Godziny

19.09.2018

7.30-8.00- 11.30-12.00

10.10.2018

7.30-8.00- 11.30-12.00

14.11.2018

7.30-8.00- 11.30-12.00

12.12.2018

7.30-8.00- 11.30-12.00

16.01.2019

7.30-8.00- 11.30-12.00

13.02.2019

7.30-8.00- 11.30-12.00

13.03.2019

7.30-8.00- 11.30-12.00

10.04.2019

7.30-8.00- 11.30-12.00

15.05.2019

7.30-8.00- 11.30-12.00

* podane godziny mogą ulec zmianie

Bicie Rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej
16 października 2018 - Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Ślaskim.

05 wydarzeniefb rekord rur

 

 

 

!!! WAŻNA INFORMACJA !!!

Wjazd na teren szkoły zgodnie z oznakowaniem.

Osoby nieposiadające upoważnienia nie mogą wjeżdżać na posesję szkolną.

Dyrektor Szkoły

Nieprzestrzeganie przepisów będzie zgłaszane odpowiednim służbom.

 

 

„Niesamowite opowieści z parków krajobrazowych Dolnego Śląska”

1. Praca konkursowa to opowiadanie na temat jednego z 12 parków krajobrazowych Dolnego Śląska opatrzone jedną ilustracją własnoręcznie wykonaną.

2. Tematyka prac musi być związana z przyrodą, wartościami kulturowymi i krajobrazowymi jednego z 12 parków krajobrazowych Dolnego Śląska. (Ciekawa przygoda mająca miejsce na terenie parku, mogą być wplecione wątki historyczne związane z danym parkiem, elementy charakterystyczne dla danego miejsca).

3. Wymagania techniczne do wykonania pracy konkursowej:

• objętość opowiadania nie może przekraczać 4 stron tekstu pisanego czcionką rozmiaru 12 Times New Roman, odstępy między liniami 1,5 wiersza;
• ilustrację można wykonać kredkami ołówkowymi, świecowymi, ołówkiem, pisakiem, flamastrem, farbami, wielkość A4.

4. Do prac należy dołączyć czytelnie i prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia - do pobrania u p. M. Zimnej

5. Na każdej pracy należy umieścić:

• imię i nazwisko oraz wiek autora
• adres szkoły i klasę
• imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego została wykonana praca
• dane telefoniczne/mailowe nauczyciela

ZGŁOSZENIA do 13.09.2018r.
WYKONANIE PRAC do 12.11.2018r.

 

„SŁONCE W OBIEKTYWIE”

1.Praca konkursowa to fotografia wykonana samodzielnie zgodna z tematem konkursu.
2. Wymagania techniczne:
Zdjęcie jak najlepszej jakości. Format zdjęcia dowolny wydrukowany lub wywołany na
papierze fotograficznym. Do zdjęcia dołączyć wersję cyfrową (płyta CD).
Każdy uczestnik może przesłać tylko dwa zdjęcia.

Na każdej pracy należy umieścić:
• Imię i nazwisko oraz wiek autora
• Adres szkoły
• Imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego została wykonana praca
• Dane telefoniczne/mailowe nauczyciela

3. Formularz zgłoszeniowy do pobrania u p. Marii Zimnej- zapisy do 01.10.2018r.
4. Termin oddania prac 26.10.2018r.