Aktualności
images/100_lat_n.jpg

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim  |  ul. Kościuszki 57  |  57-550 Stronie Śląskie  |  Tel: (74) 814 12 31  |  Email: spstronieslaskie(at)wp.pl 

Ważne informacje

Dla rodziców

Wykaz podręczników i ćwiczeń
Przejdź

Nasza kadra

Nasza kadra

Wykaz nauczycieli i personelu
Przejdź

Rada rodziców

Rada rodziców

Działania rady rodziców
Przejdź

Samorząd uczniowski

SU

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Przejdź

Miło nam poinformować , że nasza szkoła we współpracy z  Fundacją „Odnowa” otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą „Wczoraj i dziś sukcesem na jutro”. Projekt ten realizowany będzie w terminie od 1 września 2018 do 30 czerwca 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.Wartość projektu 321 696,80 zł.

Regulamin, opis i deklaracje na udział w projekcie do pobrania ze strony internetowej naszej szkoły:

http://spstronie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=216&Itemid=168


AKTUALIZACJA

L.p.

Nazwa zajęć

Prowadzący

Termin

Uwagi

Miejsce

1.

Grupa 1

Zajęcia wyrównawcze przyrodnicze 4-6  

p. M. Zimna

poniedziałek 12.30- 13.15

5 osób ( 4 dz 1 ch)  32 godziny

SP

 

2.

Grupa 2

Zajęcia wyrównawcze- matematyczne 1-3                                   

p. D. Borecka

wtorek

11.40- 12.25

5 osób ( 3 dz  2 chł) 32 godziny

SP

3.

Grupa 3

Zajęcia wyrównawcze- matematyczne 4-8                                      

p. J. Jasionowska

poniedziałek 14.15- 15.00

6 osób ( 3 dz i 3 chł) 32 godziny

SP

 

4.

Grupa 4

Zajęcia informatyczne dla uzdolnionych  1-2          

p. S. Madejczyk

czwartek 13.25- 14.55

6 osób ( 4 dz i 2 chł)  64 godzin

SP

5.

Grupa 5

Zajęcia informatyczne dla uzdolnionych  3-4          

p. J. Grzybowski

wtorek 14.15- 15.45

6 osób ( 4 dz i 2 chł)  64 godziny

SP

6.

Grupa 6

Zajęcia informatyczne dla uzdolnionych  5-6         

p. J. Staśko G.

wtorek 14.15- 15.45

6 osób ( 4 dz i 2 chł)  64 godziny

SP

7.

Grupa 7

Zajęcia informatyczne dla uzdolnionych  7-8         

p. D. Jezierska

środa 14.15- 15.45

6 osób ( 4 dz i 2 chł)  64 godziny

ZSS

8.

Grupa 8

Zajęcia przyrodnicze dla uzdolnionych z eksp 1-3                       

p. H. Kulbicka

wtorek 12.30-14.00

8 osób ( 5 dz 3 ch) 64 godziny

SP

9.

Grupa 9 Zajęcia przyrodnicze dla uzdolnionych z eksp 4-8                                  

p. M. Zimna

środa  13. 20- 14.50

8 osób ( 5 dz 3 ch)     64 godziny

SP

10.

Grupa 10  Zajęcia matematyczne dla uzdolnionych z eksp 1-3                                                 

p. A. Mrozek

czwartek 12.30- 14.00

6 osób ( 4 dz i 2 chł)    64 godziny

SP

11.

Grupa 11

Zajęcia matematyczne dla uzdolnionych z eksp 4-6                                                

p. J. Jasionowska

środa 13.20- 14.50

5 osób ( 3 dz i 2 chł)    64 godziny

SP

12.

Grupa 12

Zajęcia matematyczne dla uzdolnionych z eksp 7-8                                                

p. D. Olszewska

wtorek 14.15- 15.45

7 osób ( 3 dz i 4 chł)    64 godziny

ZSS

13.

Grupa 13

Zajęcia kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej  1-3                       

p. M. Balicka

wtorek 14.15- 15.45

6osób ( 4 dz 2 ch) 64 godziny

SP

14.

Grupa 14

 Zajęcia kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej  4-6                       

p. M. Jezierska

wtorek 14.15- 15.45

6osób ( 4 dz 2 ch) 64 godziny

SP

15.

Grupa 15

Zajęcia kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej  7-8                               

p. D. Jezierska

wtorek 14.15- 15.45

6osób ( 4 dz 2 ch) 64 godziny

SP

16.

Grupa 16

Zajęcia językowe- język angielski zajęcia dl uzdolnionych 4-5                       

p. A. Stercuła

wtorek 14.15- 15.00

6 osób ( 4 dz 2 ch) 32 godziny

SP

17.

Grupa 17

Zajęcia językowe- język angielski zajęcia dl uzdolnionych 6-8                       

p. A. Stercuła

piątek  14.15- 15.00

6 osób ( 4 dz 2 ch) 32 godziny

ZSS

18.

Grupa 18

Zajęcia językowe- język angielski wyrównawcze  4-5                       

p. A. Stercuła

środa  13.20- 14.05

6 osób ( 4 dz 2 ch) 32 godziny

SP

19.

Grupa 19

Zajęcia językowe- język angielski wyrównawcze  6-8                       

p. A. Stercuła

poniedziałek  14.15- 15.00

6 osób ( 4 dz 2 ch) 32 godziny

ZSS

20.

Grupa 20

Zajęcia językowe- język niemiecki dla uzdolnionych              

p. A. Młynarczyk

wtorek 14.15- 15.45

6 osób ( 4 dz i 2 chł) 64 godziny

ZSS

21.

Grupa 21

Zajęcia językowe- język niemiecki dla uzdolnionych              

p. A. Młynarczyk

środa 14.15- 15.45

6 osób ( 4 dz i 2 chł) 64 godziny

ZSS

22.

Grupa 22/ 23/ 24 Zajęcia logopedyczne

 

 

p. J. Maryniuk

Gr 1 śr 16.30- 17.30 czw 14.30- 15.30

Gr 2 czw 15.30-17.30

Gr 3 pt 15.00- 17.00

3 gr po 2 osoby

6 osób ( 2 dz 4 ch)

SP

23.

Grupa 25 Zaburzenia zachowania, niewłaściwe emocje

p. A. Dumańska

Gr 1

czwartek 7.50- 8. 50 

 

1 gr po 3 osoby

SP

24.

Grupa 26 Zaburzenia zachowania, niewłaściwe emocje

p. A. Dumańska

Gr 2 wtorek 12.30- 13.30

1 gr po 3 osoby

SP

25.

Grupa 27/28 Trudności ortograficzne - ortograffitti 2 gr po 3 osoby

p. D. Borecka

Gr 1 środa 13.15- 14.15

Gr 2 wtorek 13.15- 14.15

2 gr po 3 osoby

SP

26.

Grupa 29 Zajęcia PIK

p. S. Wołoszyn

Pon- pt 14.00-15.00

1 gr 67 osób

SP

UE logo

regulamin przemarszu

„Aktywna tablica” to program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019. W ramach programu otrzymaliśmy trzy interaktywne monitory dotykowe „60 cali” na łączną kwotę 17 tys. 500 zł (14 tys. dofinansowanie MEN, 3500 tys. wkład własny gminy Stronie Śląskie). Monitory dzięki pomocy finasowej Rady Rodziców zostały podłączone do Internetu. Wzbudzają duże zainteresowanie wśród nauczycieli i uczniów. W roku szkolnym 2018/2019 zostaną przeprowadzone lekcje otwarte z wykorzystaniem monitorów dla wszystkich nauczycieli naszej szkoły. Szkolnym koordynatorem programu został Pan Jarosław Grzybowski a pomagają mu: Pan Krystian Ziobro, Panie: Małgorzata Wijatyk i Magdalena Janica.

dofinansowanie
Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne
niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach
podstawowych 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018
w kwocie 9578,00 na zakup pomocy dydaktycznych do fizyki, biologii, chemii i geografii.

 

 

strona 01 10 2018

Rosnąca ilość  wytwarzanych odpadów przy równoczesnym braku ich unieszkodliwiania lub  zagospodarowania stała się jednym z głównych problemów środowiskowych, a  działania na rzecz ograniczania powstawania odpadów, racjonalnego ich  zagospodarowania i przetwarzania stały się palącą koniecznością. Bez  odpowiedniej wiedzy i stojącej za nią świadomości środowiskowej w  społeczeństwie nawet najlepiej opracowane zasady gospodarowania odpadami nie  będą mogły być efektywnie wprowadzane w życie. Każdy człowiek musi poczuć się  odpowiedzialny za wytwarzanie odpadów i sposoby ich unieszkodliwiania. Edukacja  ekologiczna wymaga dużej konsekwencji i wytrwałości. Nie można w niej  ograniczać się do jednorazowych akcji. Powinna być realizowana ciągle, aż do  momentu upowszechnienia się w społeczeństwie właściwych postaw. 

CELE ZBIÓRKI:

  • kształtowanie postaw wobec środowiska  i nawyków dzieci oraz młodzieży z nadzieją, że zmienią się przyzwyczajenia ich  rodziców,
  • uświadomienie potrzeby wprowadzenia  powszechnego recyklingu surowców wtórnych,
  • zaoszczędzenie wielu drzew, które  byłyby wycięte, gdyby nie było makulatury,
  • zmniejszenie kosztów produkcji nowego  papieru,
  • zapobieganie marnotrawstwu.

Harmonogram zbiórki:

Termin

Godziny

19.09.2018

7.30-8.00- 11.30-12.00

10.10.2018

7.30-8.00- 11.30-12.00

14.11.2018

7.30-8.00- 11.30-12.00

12.12.2018

7.30-8.00- 11.30-12.00

16.01.2019

7.30-8.00- 11.30-12.00

13.02.2019

7.30-8.00- 11.30-12.00

13.03.2019

7.30-8.00- 11.30-12.00

10.04.2019

7.30-8.00- 11.30-12.00

15.05.2019

7.30-8.00- 11.30-12.00

* podane godziny mogą ulec zmianie

Bicie Rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej
16 października 2018 - Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Ślaskim.

05 wydarzeniefb rekord rur

 

 

 

!!! WAŻNA INFORMACJA !!!

Wjazd na teren szkoły zgodnie z oznakowaniem.

Osoby nieposiadające upoważnienia nie mogą wjeżdżać na posesję szkolną.

Dyrektor Szkoły

Nieprzestrzeganie przepisów będzie zgłaszane odpowiednim służbom.