Aktualności
images/100_lat_n.jpg

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim  |  ul. Kościuszki 57  |  57-550 Stronie Śląskie  |  Tel: (74) 814 12 31  |  Email: spstronieslaskie(at)wp.pl 

Ważne informacje

Dla rodziców

Wykaz podręczników i ćwiczeń
Przejdź

Nasza kadra

Nasza kadra

Wykaz nauczycieli i personelu
Przejdź

Rada rodziców

Rada rodziców

Działania rady rodziców
Przejdź

Samorząd uczniowski

SU

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Przejdź

„Niesamowite opowieści z parków krajobrazowych Dolnego Śląska”

1. Praca konkursowa to opowiadanie na temat jednego z 12 parków krajobrazowych Dolnego Śląska opatrzone jedną ilustracją własnoręcznie wykonaną.

2. Tematyka prac musi być związana z przyrodą, wartościami kulturowymi i krajobrazowymi jednego z 12 parków krajobrazowych Dolnego Śląska. (Ciekawa przygoda mająca miejsce na terenie parku, mogą być wplecione wątki historyczne związane z danym parkiem, elementy charakterystyczne dla danego miejsca).

3. Wymagania techniczne do wykonania pracy konkursowej:

• objętość opowiadania nie może przekraczać 4 stron tekstu pisanego czcionką rozmiaru 12 Times New Roman, odstępy między liniami 1,5 wiersza;
• ilustrację można wykonać kredkami ołówkowymi, świecowymi, ołówkiem, pisakiem, flamastrem, farbami, wielkość A4.

4. Do prac należy dołączyć czytelnie i prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia - do pobrania u p. M. Zimnej

5. Na każdej pracy należy umieścić:

• imię i nazwisko oraz wiek autora
• adres szkoły i klasę
• imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego została wykonana praca
• dane telefoniczne/mailowe nauczyciela

ZGŁOSZENIA do 13.09.2018r.
WYKONANIE PRAC do 12.11.2018r.

 

„SŁONCE W OBIEKTYWIE”

1.Praca konkursowa to fotografia wykonana samodzielnie zgodna z tematem konkursu.
2. Wymagania techniczne:
Zdjęcie jak najlepszej jakości. Format zdjęcia dowolny wydrukowany lub wywołany na
papierze fotograficznym. Do zdjęcia dołączyć wersję cyfrową (płyta CD).
Każdy uczestnik może przesłać tylko dwa zdjęcia.

Na każdej pracy należy umieścić:
• Imię i nazwisko oraz wiek autora
• Adres szkoły
• Imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego została wykonana praca
• Dane telefoniczne/mailowe nauczyciela

3. Formularz zgłoszeniowy do pobrania u p. Marii Zimnej- zapisy do 01.10.2018r.
4. Termin oddania prac 26.10.2018r.

 

biwak żeglarski 27 29.08.2018 1

 

KARTA UCZESTNIKA pobierz

 

 

Lista do pobrania

 

 

Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas I w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się  20 czerwca 2018 roku o godzinie 15.00 w Szkole Podstawowej przy ulicy Kościuszki 57. Serdecznie zapraszamy. 

Na prośbę Rady Rodziców informujemy, że oferty na ubezpieczenie w roku szkolnym 2018/2019 można składać do 15 czerwca 2018 roku w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Oferta ubezpieczania rok szkolny 2018/2019" w sekretariacie szkoły.