Plan pracy świetlicy
images/100_lat_n.jpg

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim  |  ul. Kościuszki 57  |  57-550 Stronie Śląskie  |  Tel: (74) 814 12 31  |  Email: spstronieslaskie(at)wp.pl 

Ważne informacje

Dla rodziców

Wykaz podręczników i ćwiczeń
Przejdź

Nasza kadra

Nasza kadra

Wykaz nauczycieli i personelu
Przejdź

Rada rodziców

Rada rodziców

Działania rady rodziców
Przejdź

Samorząd uczniowski

SU

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Przejdź

W dniu 13 marca 2019 r. odbyły się eliminacje szkolne Turnieju , których udział wzięło 11 uczniów klas V-VIII.

Eliminacje składały się z:

 1. Testu sprawdzającego wiedzę z przepisów prawa drogowego, przepisów dla pieszych i rowerzystów, znajomość znaków drogowych i pierwszej pomocy, zasad jazdy na skrzyżowaniach
 2. Jazdy rowerem po torze sprawnościowym złożonym z 6 przeszkód

Wyniki  etapu szkolnego

Imię i nazwisko

Test ogólny

25 p.

jazda

miejsce

Dawid Kubowicz

19

-4

I m. chłopcy

Natalia Lasota

17

-21

I m. dziewczęta

Krzysztof Bober

17

-23

 

Jacek Okseniuk

17

-21

 

Zuzanna Urbaniak

19

-24

II m. dziewczęta

Milena Jesiołowska

17

-26

 

Marcin Mróz

11

-24

 

Wojciech Raś

17

-9

II m. chłopcy

Kacper Kołaczyk

18

-27

 

Łukasz Burek

16

-28

 

Szymon Milke

16

-15

 

Drużyna szkolna w składzie:

Dawid Kubowicz

Wojciech Raś

Natalia Lasota

Zuzanna Urbaniak

Będzie reprezentowała naszą szkołę w etapie powiatowym.

Zawodnicy rezerwowi:

Milena Jesiołowska, Szymon Milke

                                                    Szkolny organizator turnieju  Jadwiga Staśko

5 marca w Zieleńcu odbyły się Mistrzostwa Powiatu Kłodzkiego w Narciarstwie Alpejskim. Strońskie szkoły reprezentowało 8 uczniów: 7 z SP i 1 z ZSS. W Igrzyskach Dzieci najmłodsze dziewczęta (Pomykała H., Urbaniak Z., Ścisłowska M.) wygrały klasyfikację drużynową, a chłopcy (Gąsior J., Kawecki T., Ziobro J.) zdobyli brązowe medale:) Natomiast indywidualnie Zuzia Urbaniak zajęła 2 miejsce, a Tomek Kawecki był 3. W ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej rywalizowały siostry Figurskie - Oliwia (ZSS) zajęła 2 miejsce, a Jagoda (SP) była 6. Ze statuetkami, medalami i dyplomami zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do Stronia. Dodać należy, że cała ósemka to członkowie lokalnego klubu narciarskiego ULKS Czarna Góra. Dla wszystkich reprezentantów wielkie brawa i gratulacje!!
Podziękowania dla Rady Rodziców z SP, która pokryła koszty transportu na zawody oraz dla Pana Jacka Gąsiora, który pomógł mi "ogarnąć" drużynę:)

Opiekun reprezentacji szkół - Krystian Ziobro

konkurs marzanna

 KONKURS FOTOGRAFICZNY dla klas VI-VIII

pt. „MÓJ ULUBIONY PARK PRZYPAŁACOWY WIOSNĄ”

 

 1. Za pracę konkursową będą uznane fotografie wykonane wiosną w kompleksach pałacowoparkowych położonych na terenie parków krajobrazowych województwa dolnośląskiego, zarządzanych przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu (informacje na stronie: www.dzpk.pl). Zdjęcia mogą przedstawiać krajobrazy, jak i mniejsze fragmenty parków przypałacowych, w takim ujęciu, aby nie było wątpliwości, że zdjęcie zostało wykonane w kompleksie pałacowo–parkowym. Kryterium wyboru kompleksu powinno być niezależne od stanu, w jakim znajduje się kompleks pałacowo-parkowy.

 

 1. Wymagania techniczne dla nadsyłanych prac:

  – każdy uczestnik może przesłać najwyżej dwa zdjęcia – zdjęcia powinny być wykonane w technice cyfrowej, zapisane w formacie tiff lub jpg, bez kompresji, z rozdzielczością przynajmniej 5 megapikseli

  – dopuszczalna jest minimalna obróbka graficzna, nie zmieniająca jednak w znacznym stopniu oryginalnej fotografii, zdjęcia po zbyt dużych zmianach zostaną odrzucone – zdjęcia powinny zostać umieszczone na nośniku cyfrowym (płyta, USB)

  -W osobnym katalogu na nośniku cyfrowym muszą się znaleźć dokładne dane autora:

  imię i nazwisko, wiek autora, adres zamieszkania ; adres szkoły i klasa, imię i nazwisko nauczyciela – koordynatora konkursu na terenie szkoły, dane telefoniczne i adres poczty elektronicznej szkoły oraz wykaz zdjęć .

  - Wykaz powinien zawierać tytuł fotografii oraz nazwy plików fotografii. Nazwy należy utworzyć wyłącznie z użyciem znaków łacińskich w następujący sposób: inicjał imienia i nazwisko, skrót nazwy parku krajobrazowego, nazwa miejscowości lub miejsca, data w formacie DDMMRRRR i numer zdjęcia (1 lub 2), poszczególne człony nazwy powinny zostać oddzielone znakiem podkreślenia, np.: J_Kowalski_PKDolinyBobru_Maciejowiec_01032019_1 B_Wisniewska_KsiazanskiPK_ZamekKsiaz_01032019_2 8.

  -Uczestnicy zgłaszają wyłącznie zdjęcia wykonane samodzielnie, do których posiadają prawa autorskie, wcześniej niepublikowane i nie przedstawiane w innych konkursach

  - Do pracy należy dołączyć czytelnie i prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia (dostępna poniżej))

  Kartę zgłoszenia i pracę konkursową należy przesłać/dostarczyć do 30 kwietnia 2019r

  do p.Marii Zimnej

KARTA ZGŁOSZENIA

 

Zielona Szkoła Chorwacja 2019 A.Stercula II 1 1