Co się dzieje
images/100_lat_n.jpg

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim  |  ul. Kościuszki 57  |  57-550 Stronie Śląskie  |  Tel: (74) 814 12 31  |  Email: spstronieslaskie(at)wp.pl 

niepodlegla 2018

Dnia 17.10.2018 obyły się obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę pod hasłem „Szkoły dla Niepodległej” w którym uczestniczyli uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół Samorządowych. Dzień ten przebiegał następująco:
-klasy I – III - dzień projektowy pod hasłem „100 lat dla Niepodległej”.
- klasy IV – „Bieg dla Niepodległej” – park miejski przy szkole
- klasy V- VIII, uczniowie ZSS – „Spacer dla Niepodległej” .
Ostatnim akcentem obchodów było wspólne zdjęcie „Sto lat" z drona na boisku szkolnym.

Dziękujemy Panu Kazimierzowi Szkudlarkowi za bezpłatne wykonanie zdjęć.

Dnia 17.10. 2018 roku na Orliku w Stroniu Śląskim odbyły się Rejonowe Zawody w piłce nożnej chłopców. Nasza drużyna zdobyła drugie miejsce. Gratuluję.
Szkolnym opiekunem był Pan Marek Balicki

W klasie IIb na zajęciach z edukacji informatycznej uczniowie korzystali z tablicy interaktywnej.
Pierwsze zajęcia wzbudziły u uczniów duże zainteresowanie i zaangażowanie.
Trening manualny – poprzez rysowanie kształtów, wypełnianie kolorami, wzorami, ćwiczenia w pisaniu
wykorzystując tablicę w linię i w kratkę, to podstawowe umiejętności z jakimi uczniowie mieli okazję się zapoznać.

Nasi uczniowie wraz z uczniami Zespołu Szkół Samorządowych brali udział w próbie bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą ilość osób. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i pomoc. Szkolni koordynatorzy: Elżbieta Waszak i Jarosław Grzybowski.