Konkursy dla uczniów
images/100_lat_n.jpg

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim  |  ul. Kościuszki 57  |  57-550 Stronie Śląskie  |  Tel: (74) 814 12 31  |  Email: spstronieslaskie(at)wp.pl 

Ważne informacje

Dla rodziców

Wykaz podręczników i ćwiczeń
Przejdź

Nasza kadra

Nasza kadra

Wykaz nauczycieli i personelu
Przejdź

Rada rodziców

Rada rodziców

Działania rady rodziców
Przejdź

Samorząd uczniowski

SU

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Przejdź

jeiseń

"NA NAJCIEKAWSZĄ BUDKĘ DLA OWADÓW POŻYTECZNYCH

 1. Praca konkursowa to budka dla owadów (1 sztuka) wykonana z materiałów naturalnych tj. drewno, tektura, łodygi trzcinowe, szyszki, liście, mech, słoma ,źdźbła traw i inne
 2. Wymagania techniczne wykonania pracy konkursowej:
 • Budka dla owadów nie może przekraczać swoimi wymiarami (wysokość, szerokość, długość) 50 cm, dodatkowo jej wykonanie powinno charakteryzować się funkcjonalnością i solidnością, tak aby przetrwać w naturalnych warunkach środowiska
 1. Do pracy należy dołączyć czytelnie i prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia – do pobrania u p. M. Zimnej
 2. Na każdej pracy należy umieścić:
 • imię i nazwisko oraz wiek autora
 • adres szkoły i klasę
 • imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego została wykonana praca
 • dane telefoniczne/mailowe nauczyciela

ZGŁOSZENIA do 13.09.2018r. 

WYKONANIE PRAC do 26.11.2018r.

 

REGULAMIN MIĘDZYGMINNEGO KONKURSU
SZKOLNEGO POETY
POD NAZWĄ
„Krótki wiersz o świętach wielkanocnych”

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna w Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim. Adres organizatora: Szkoła Podstawowa ul. Kościuszki 57, 57-550 Stronie Śląskie tel. 74 8 141 231 Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest osoba dysponująca tym regulaminem lub Sylwia Wołoszyn 692 696 403

1. Cele konkursu:

 • Rozwijanie zdolności pisarskich.
 • Zainteresowanie dzieci poezją.
 • Zachęcanie dzieci i młodzież do publikowania literackiej twórczości.
 • Wspieranie działań twórczych dzieci.

2. Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 4-18 lat.
 • Autorskie wiersze (uczeń potwierdza swoim imieniem i nazwiskiem, że jest twórcą prezentowanej formy literackiej).
 • Wiersze należy wysłać wydrukowane wraz z załączonym formularzem zgłoszeniowym w kopercie na adres organizatora, a także e-mail’em
  z tytułem konkursu „Krótki wiersz o świętach wielkanocnych”. Obowiązują dwie formy wysyłki:
  • elektronicznej, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • papierowej, na adres Szkoła Podstawowa ul. Kościuszki 57, 55-550 Stronie Śląskie lub przekazać bezpośrednio do specjalnie przygotowanej skrzynki „pocztowej” przy bibliotece w Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim adres j.w.
 • Wiersze należy wysłać do 16 marca 2018r., liczy się data wpływu do Organizatora.
 • Komisję konkursową powołuje organizator. W jej skład wchodzi pięciu nauczycieli: Sylwia Wołoszyn – nauczyciel bibliotekarz, Małgorzata Ozga – nauczyciel polonista, Elżbieta Pruchnicka- nauczyciel polonista, Agata Michorczyk- nauczyciel polonista, Barbara Śmiłowska- nauczyciel polonista. Decyzja komisji jest niepodważalna.
 • Kryteria oceny: skala 1-5 w 9 kategoriach: zgodność z tematem, reguła wiersza, zwięzłość, zrozumiałość, sposób uchwycenia tematu, walory literackie, poprawność językowa, oryginalność, wartość artystyczna.
 • Konkurs na podstawie decyzji Komisji w składzie Grona Nauczycielskiego, zostanie rozstrzygnięty do dnia 22 marca 2018r. z przydzieleniem trzech nagród:
  • I miejsce bon wartości 100 zł. realizowany w Galerii Artystycznej ul. Cienista 3a w Lądku Zdroju,
  • II miejsce bon wartości 70 zł. realizowany w Galerii j.w.,
  • III miejsce bon wartości 50 zł. realizowany w Galerii j.w.
 • Warunkiem przystąpienia ucznia do konkursu jest wypełnienie i złożenie formularza zgłoszenia oraz wyrażenie zgody rodzica lub prawnego opiekuna dziecka przystępującego do konkursu na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestniczenia w konkursie

Przekazano do informacji: Szkoła Podstawowa w Stroniu Śl., Lądku- Zdroju, Trzebieszowicach, Ołdrzychowicach Kł., Żelaźnie, Krosnowicach Kł., a także Zespół Szkół Stronie Śl., Gimnazjum Lądek- Zdrój, Przedszkola- Stronie Śl., Lądek-Zdrój.

Formularz zgłoszeniowy

poeta1      poeta2

„Niesamowite opowieści z parków krajobrazowych Dolnego Śląska”

1. Praca konkursowa to opowiadanie na temat jednego z 12 parków krajobrazowych Dolnego Śląska opatrzone jedną ilustracją własnoręcznie wykonaną.

2. Tematyka prac musi być związana z przyrodą, wartościami kulturowymi i krajobrazowymi jednego z 12 parków krajobrazowych Dolnego Śląska. (Ciekawa przygoda mająca miejsce na terenie parku, mogą być wplecione wątki historyczne związane z danym parkiem, elementy charakterystyczne dla danego miejsca).

3. Wymagania techniczne do wykonania pracy konkursowej:
• objętość opowiadania nie może przekraczać 4 stron tekstu pisanego czcionką rozmiaru 12 Times New Roman, odstępy między liniami 1,5 wiersza;
• ilustrację można wykonać kredkami ołówkowymi, świecowymi, ołówkiem, pisakiem, flamastrem, farbami, wielkość A4.
4. Do prac należy dołączyć czytelnie i prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia - do pobrania u p. M. Zimnej

5. Na każdej pracy należy umieścić:
• imię i nazwisko oraz wiek autora
• adres szkoły i klasę
• imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego została wykonana praca
• dane telefoniczne/mailowe nauczyciela

ZGŁOSZENIA do 13.09.2018r.
WYKONANIE PRAC do 12.11.2018r.

 

10.10.2017  został rozstrzygnięty konkurs plastyczny dla klas pierwszych  "Bezpieczna droga do szkoły"

Organizatorkami konkursu były panie:  Urszula Górecka i Anita Mrozek

Nagrodzone prace :

  I miejsce    Smolarz Oliwia  Ia

  I miejsce    Michalak Jakub Ib 

  II miejsce   Zajączkowska Laura Ib

  III miejsce  Kurowska Aleksandra Ia

Zwycięzcom gratulujemy, a  wszystkim pierwszakom  życzymy rozwagi i bezpieczeństwa na drodze.