Projekty i programy
images/100_lat_n.jpg

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim  |  ul. Kościuszki 57  |  57-550 Stronie Śląskie  |  Tel: (74) 814 12 31  |  Email: spstronieslaskie(at)wp.pl 

niepodlegla 2018

Ważne informacje

Dla rodziców

Wykaz podręczników i ćwiczeń
Przejdź

Nasza kadra

Nasza kadra

Wykaz nauczycieli i personelu
Przejdź

Rada rodziców

Rada rodziców

Działania rady rodziców
Przejdź

Samorząd uczniowski

SU

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Przejdź

powietrze bez smieci logoW marcu rusza program edukacyjny skierowany do rodziców i dzieci klas I-III
"RODZICE I DZIECI POWIETRZE BEZ ŚMIECI"

Cel przewodni społecznej kampanii edukacyjnej Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza:
"Dbamy o czystą przyszłość polskich rodzin, informując i edukując na temat zagrożeń związanych ze smogiem".
Do projektu przystąpiły klasy : Ib, IIa, IIId.


W czwartek 08.03.2018 ruszają pierwsze zajęcia edukacyjne w oparciu o materiały i przygotowane scenariusze lekcji.

Koordynatorem w naszej szkole jest p. Urszula Górecka

biosystemZBIERAJ BATERIE! to długofalowy, ogólnopolski program edukacyjny dla szkół na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i akumulatorów. Ze względu na znaczenie edukacji ekologicznej we współczesnym świecie, program inicjuje szereg wartościowych działań, mających na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Program ZBIERAJ BATERIE! poprzez praktyczne działania oraz systematyczną edukację ekologiczną zachęca dzieci i młodzież do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz przekonuje do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków. Organizatorem programu jest Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań SA, która działając w branży ochrony środowiska i gospodarki odpadami, inwestuje również w przedsięwzięcia majace na celu wzrost świadomości ekologicznej konsumentów oraz promowanie zasad selektywnego pozbywania się odpadów.

Główny Urząd Statystyczny przeprowadza w naszej szkole zajęcia pt. „Ile lat ma Guś”.
Cele ogólne zajęć:

 • utwalenie zdobytej wiedzy statystycznej,
 • wprowadzenie nowych pojęć statystycznych,
 • zapoznanie uczniów z nowymi formami prezentacji danych w formie graficznej.

Cele szczegółowe:

 • uczeń zna dominaty i średniej arytmetycznej, potrafi wskazać te wartosci wśród badanej zbiorowości,
 • uczeń potrafi przedstawić dane statystyczne w formie graficznej 9na wykresie),
 • uczeń zna podstawowe etapy badania statystycznego.

Pojęcia statyczne występujące w zajęciach:

 • wykres liniowy,
 • wyznaczanie wartosci minimalnej I maksymalnej,
 • dominata,
 • średnia arytmetyczna,
 • wykres słupkowy,
 • piramida wieku.

SKS logo gotowe 1 300x263Dolnośląska Federacja Sportu informuje, że przystąpiła do konkursu Ministerstwa Sportu i Turystyki na wybór Koordynatora Wojewódzkiego nowego programu SZKOLNY KLUB SPORTOWY 2017. Program ten zamierza realizować wspólnie ze Szkolnym Związkiem Sportowym „ Dolny Śląsk” we Wrocławiu. Poniżej przedstawiamy założenia Programu.

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

FEPR DS UE EFS kolor

We współpracy z Fundacją Nowe Jutro powstał projekt edukacyjny  "Cztery Żywioły". Otrzymano dofinansowanie na realizację w ramach Działania: 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne.

            Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt został bardzo wysoko oceniony przez ekspertów i otrzymał 1 miejsce na liście rankingowej obejmującej Obszar Ziemi Dzierżoniowsko - Kłodzko - Ząbkowickiej.